Skip to main content

ورود به سامانه اینترنتی برای تعویض پلاک خودرو

روی لینک کلیک کنید.

ورود به سامانه نوبت دهی اینترنتی تعویض پلاک

ضمنا فقط مراکز میثم و خاوران در حال حاضر در دسترس همشهریان عزیز در تهران می باشد.

مرکز الغدیر

مرکز میثم

مرکز خاوران

برای ماشین سنگین و سواری