Skip to main content

آموزش مهارت های الکترونیک مباحثی است که به کاربران این اجازه را می دهد که بتوانند در منزل وسایل برقی و الکترونیکی خود را تعمیر کرده و یا با قطعات الکترونیکی و اجزای وسایل های برقی آشنا شوند لازم به ذکر است بدون داشتن دانش الکترونیک هرگز از استفاده از برق خودداری کرده و این تار نما هیچگونه مسئولیتی در قبال نوشتار کاربران نخواهد داشت.