Skip to main content

امروز درگاه پرداخت آنلاین سایت آرساشاپ با بروز خطا مواجه شد که پس از ایمیل های دریافتی از مشتریان متوجه مشکلات فنی و بروزرسانی های اخیر بوده ،لذا ما اجازه تمدید سفارشات شما را نداریم.

چنانچه تمایل داشتید سفارشات خود را تمدید کنید.